Regler ved utleie

Følgende regler gjelder ved utleie:

 1. Du må være fylt 25 år for å leie lokalet.
 2. Lokalet kan ha opptil 100 personer/gjester.
 3. Lokalet er selvfølgelig røykfritt.
 4. Lokalet disponeres fra kl. 14.00 på fredager, kl. 12.00 på lørdager og kl. 12 på søndager til kl. 24.00 (helg) hvis ikke annet er avtalt.
 5. Lokalet skal være i samme stand etter bruk som det var før det ble tatt i bruk.
 6. Rydding av lokalet og uteområdet skal skje i henhold til ryddeinstruks (kjøkken).
 7. Leietager er ansvarlig for eventuell skade på inventar og løsøre.
 8. Leietager kan ikke leie lokalet på vegne av andre.
 9. Utvidet leietid etter kl.23 søndag og etter kl. 24 fredag og lørdag, må avtales med utleier.
 10. Musikken må helt av senest kl. 01.30. fredag og lørdag
 11. Dersom du ønsker å benytte band/levende musikk, må dette avtales på forhånd med utleier.
 12. Lokalet skal være ryddet og tømt innen kl. 3.00 fredag/lørdag.
 13. Det skal tas hensyn til naboer ved bruk av uteområde og ved festens slutt.
 14. Ved avbestilling mindre enn 30 dager før avtalt leiedato skal det betales 100 % leie.

Der utleier ber om depositum (2000,-) skal det betales direkte. Leier får det tilbake dagen etter leieforholdet.